Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Forma prawna

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Korfantowie przy ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów,

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez postanowienia Sądu Rejonowego w Opolu o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000625798,

NIP 753-15-67-625,

REGON 000654530,

kapitał zakładowy 25.500.000 zł; 

Osoba uprawniona do reprezentacji zgodnie z KRS: mgr. inż. Wojciech Machelski – Prezes Zarządu

 

PODSTAWY PRAWNE:

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: OCR
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Natalia Budynek
Data wytworzenia: 2022-04-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML