Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia

08.04.2015 r - Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawę sprzętu i wyposażenia bloku operacyjnego", oznaczonego PZP-225/07/2015

Pytania i odpowiedzi dot. postępowań przetargowych

01.04.2015 r - Ukazały sie odpowiedzi na  pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na "Dostawa wyposażenia i sprzętu do centralnej sterylizatorni. ", oznaczonego PZP-225/05/2015

Pytania i odpowiedzi dot. postępowań przetargowych

Wersja XML