Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Postępowania przetargowe 2021 roku

 

PLATFORMA PRZETARGOWA https://e-propublico.pl/ – po 1 STYCZNIA 2021r.

Informujemy wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. udostępnia elektroniczne narzędzie służące do realizacji zamówień publicznych. Postępowania po 1 stycznia 2021r. prowadzimy przy użyciu platformy zakupowej: https://e-propublico.pl,  na której można znaleźć informacje na temat postępowań oraz ich rozstrzygnięć.

Wersja XML