Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Postępowania przetargowe w 2018 roku

POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE W 2018 r.


30.11.2018 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na Sukcesywne dostawy leków i płynów infuzyjnych

 

03.12.2018 r.: Informacja o zmianach w SIWZ, termin składania ofert 12.12.2018: PDFPowiadomienie o zmianach w SIWZ PZP-225_20_2018.pdf

PDFOgłoszenie PZP-225_20_2018 dostawa leków i płynów infuzyjnych.pdf

ZIPPZP-225_20_2018 - leki i płyny infuzyjne.zip

link do: Ogłoszenia o wynikach postępowań przetargowych

30.11.2018 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na Zakup i dostawę łóżek, materacy, szafek i wózków w ramach projektu „Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Neurologicznym, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 10.00.00 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, poddziałanie RPOP.10.01.01 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu nr umowy RPOP 10.01.01-16-0053/17-00 współfinansowanego ze środków EFRR

10.12.2018: PDFzałącznik nr 3b - wzór umowy część II - IV poprawiony.pdf

05.12.2018: Zamawiający informuje, że w folderze PZP-225_19_2018 zakup łóżek.zip znajduje  się błędny załącznik nr 1a - łóżko szpitalne opis przedmiotu zamówienia, poprawny załącznik znajduje się tu: PDFzałącznik 1a łóżko szpitalne opis przedmiotu zamówienia.pdf, DOCzałącznik 1a łóżko szpitalne opis przedmiotu zamówienia.doc

03.12.2018 r.: Informacja o zmianach w SIWZ, termin składania ofert 13.12.2018: PDFPowiadomienie o zmianach SIWZ PZP-225_19_2018.pdf

PDFOgłoszenie PZP-225_19_2018.pdf

ZIPPZP-225_19_2018 zakup łóżek.zip

ZIPPZP-225_19_2018 zakup łóżek załączniki edytowalne.zip

20.11.2018 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Zakup z  dostawą,  instalacją i wdrożeniem sprzętu IT wraz z oprogramowaniem w ramach   projektu "Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Opolskiego" Numer projektu:RPOP.10.03.00-16-0022/17" oznaczonego PZP-225/13/2018

Oferty należy składać elektronicznie na  https://e-ProPublico.pl/ w terminie do dnia 28.12.2018 r. do godz. 10:00.

SIWZ oraz załączniki są dostępne na https://e-ProPublico.pl/

PDFOgłoszenie o zamówieniu - PZP-225_13_2018.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf - 28.12.2018r.
 

26.10.2018 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Dostawę energii elektrycznej" oznaczonego PZP-225/18/2018

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 05.11.2018 r. do godz. 13:00.

PDFogłoszenie PZP-225_18_2018.pdf

05.11.2018: PDFInformacja z otwarcia ofert PZP-225_18_2018.pdf

ZIPPZP-225_18_2018 zakup energii.zip

 

26.10.2018: PDFInformacja z otwarcia ofert PZP-225_17_2018.pdf - zakup energii elektrycznej

25.10.2018 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji sal chorych na Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem  neurologicznym w ramach projektu „Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Neurologicznym, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 10.00.00 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, poddziałanie RPOP.10.01.01 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu nr umowy RPOP 10.01.01-16-0053/17-00 współfinansowanego ze środków EFRR, oznaczonego PZP-225/15/2018

13.11.2018: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFOgłoszenie nr 640959.pdf

ZIPPZP-225_15_2018 Roboty budowlane SIWZ i załączniki.zip

ZIPPZP-225_15_2018 Roboty budowlane dokumentacja.zip

zmiana wzoru załącznika: DOCZałącznik nr 6 - wykaz robót poprawiony 09_11_2018 r..doc

26.10.2018: zmiana terminu składania ofert: PDFpowiadomienie o zmianach w SIWZ.pdf, PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

19.10.2018 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania do rehabilitacji" w ramach projektu „Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Neurologicznym, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 10.00.00 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, poddziałanie RPOP.10.01.01 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu nr umowy RPOP 10.01.01-16-0053/17-00 współfinansowanego ze środków EFRR oznaczonego PZP-225/16/2018

PDFOgłoszenie nr 638811.pdf

ZIPPZP-225_16_2018 Zakup sprzętu i oprogramowania powtórka.zip

 
 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 28.09.2018 r. do godz. 10:00.

18.10.2018 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Dostawę energii elektrycznej" oznaczonego PZP-225/17/2018

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 26.10.2018 r. do godz. 10:00.

PDFOgłoszenie nr 638426.pdf

ZIPPZP-225_17_2018 zakup energii.zip

01.10.2018 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Dostawę gazu ziemnego" oznaczonego PZP-225/14/2018

Wymaganie wniesienia wadium w kwocie 17.000 zł

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 15.10.2018 r. do godz. 10:00.

15.10.2018: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFogłoszenie PZP-225_14_2014 dostawa gazu.pdf

ZIPPZP-225_14_2018 dostawa gazu.zip

09.10.2018:Pytania i odpowiedzi dot. postępowań przetargowych

DOCZałącznik nr 1 oferta.doc - zmieniony 09.10.2018

PDFZałącznik nr 2 do siwz - wzór umowy.pdf - zmieniony 09.10.2018

20.09.2018 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z  oprogramowaniem w formie leasingu operacyjnego" oznaczonego PZP-225/11/2018

Wymaganie wniesienia wadium w kwocie 1700 zł

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 23.10.2018 r. do godz. 10:00.

PDFZmiana ogłoszenia o zamówieniu 2018-OJS181-409545-pl.pdf
DOCZałacznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia - zmieniony.doc  - zmiany
DOCZałącznik nr 3 - JEDZ .doc
PDFOgłoszenie o zamówieniu 2018-OJS181-409545-pl.pdf
ZIPPZP-225_11_2018 - leasing sprzętu IT.zip
PDFSIWZ.pdf

link do podstrony z: Pytania i odpowiedzi dot. postępowań przetargowych

link do podstrony z: Ogłoszenia o wynikach postępowań przetargowych

17.09.2018 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania do rehabilitacji" oznaczonego PZP-225/12/2018

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 28.09.2018 r. do godz. 10:00.

PDFOgłoszenie PZP-225_12_2018.pdf

ZIPPZP-225_12_2018 - zakup sprzętu do fizjoterapii projekt 10.1.zip
PDFSIWZ PZP-225_12_2018.pdf

18.09.2018:Pytania i odpowiedzi dot. postępowań przetargowych

01.10.2018: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

31.07.2018 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy leków do celów terapeutycznych" oznaczonego PZP-225/09/2018

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 14.08.2018 r. do godz. 10:00.

PDFInformacja z otwarcia.pdf
PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_09_2018 drugie.pdf
PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_09_2018 trzecie.pdf
PDFZałącznik nr 3 - projekt umowy.pdf - POPRAWIONY
PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_09_2018.pdf
XLSZałącznik nr 1c - pakiet nr III.xls  - POPRAWIONY
PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 596981.pdf
RARPZP-225_09_2018 - leki.rar
PDFSIWZ PZP-225_09_2018.pdf

26.07.2018 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy artykułów medycznych" oznaczonego PZP-225/08/2018

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 09.08.2018 r. do godz. 10:00.

PDFZawiadomienieo unieważnieniu czynności oceny i wyboru ofert.pdf  - 16.08.2018r
PDFInformacja z otwarcia.pdf
PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_08_2018 trzecie.pdf
PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_08_2018 drugie.pdf
PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_08_2018.pdf
XLSZałącznik nr 1e - Pakiet nr V.xls  - POPRAWIONY
XLSZałącznik nr 1f - Pakiet nr VI.xls  - POPRAWIONY
PDFOgłoszenie o zamowieniu.pdf
RARPZP-225_08_2018 - artykuły medyczne.rar
PDFSIWZ PZP-225_08_2018.pdf

25.07.2018 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku w ramach zadania „Termomodernizacja budynku byłej pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek administracji dla  Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o.”  dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych nr umowy RPOP 03.02.01-16-0008/17-00 współfinansowanego ze środków EFRR oznaczonego PZP-225/10/2018

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 10.08.2018 r. do godz. 10:00.

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

RARPZP-225_10_2018 termomodernizacja powtórka.rar

PDFPozwolenia na budowę.pdf

PDFPRZEDMIAR - termomodernizacja.pdf

ZIPProjekt, STWiOR.zip

ZIPRysunki elewacje, dach.zip

ZIPRysunki instalacje c.o..zip

ZIPRysunki instalacje elektryczne.zip

PDFStolarka Korfantów Hotel Pralnia.pdf

ATHbudynek pralnia kosztorys zerowy.ath

27.07.2018:Pytania i odpowiedzi dot. postępowań przetargowych

10.08.2018: PDFInformacja z otwarcia ofert PZP-225_10_2018.pdf

09.07.2018 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Doposażenie serwerowni w budynku Administracja w systemy zabezpieczające i alarmowe w ramach projektu "Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Opolskiego". Numer projektu: RPOP.10.03.00-16-002/17

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 25.07.2018 r. do godz. 10:00.

PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_07_2018.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf  - Zmiana terminu składania ofert!!
 

PDFOgłoszenie o zamowieniu nr 586068.pdf
ZIPPZP-225_07_18 - Załączniki do SIWZ.zip
PDFSIWZ.pdf
 

04.07.2018 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku w ramach zadania „Termomodernizacja budynku byłej pralni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek administracji dla  Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o.”  dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych nr umowy RPOP 03.02.01-16-0008/17-00 współfinansowanego ze środków EFRR oznaczonego PZP-225/06/2018

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 24.07.2018 r. do godz. 10:00.

PDFogłoszenie PZP-225_06_2018.pdf

ZIPSIWZ i załączniki PZP-225_06_2018.zip

DOCZałącznik nr 6 - wykaz robót.doc - załącznik poprawiony 19.07.2018

PDFPozwolenia na budowę.pdf

PDFPRZEDMIAR - termomodernizacja.pdf

ZIPProjekt, STWiOR.zip

ZIPRysunki elewacje, dach.zip

ZIPRysunki instalacje c.o..zip

ZIPRysunki instalacje elektryczne.zip

PDFStolarka Korfantów Hotel Pralnia.pdf - załącznik zestawienie okien

Odpowiedzi na pytania:Pytania i odpowiedzi dot. postępowań przetargowych

24.07.2018:PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

 

28.04.2018 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych kręgosłupowych i materiałów zespalających" oznaczonego PZP-225/05/2018

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 11.04.2018 r. do godz. 10:00.

11.04.2018: PDFInformacja z otwarcia ofert PZP-225_05_08.pdf

XLSZałącznik nr 1b - Pakiet nr II - 2017 - poprawiony.xls  - poprawiony załącznik dla Pakietu nr II !

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

PDFOgłoszenie o wszęciu postępowania przetargowego PZP-225_05_2018.pdf
ZIPPZP-225_05_08 - implanty kregosłupowe.zip

12.03.2018 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy materiałów zespalających złamania okołoprotezowe" oznaczonego PZP-225/04/2018

21.03.2018: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

ogłoszenie:  https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=fed47668-1239-4021-8d3b-5a26c3e6fcb7

PDFSIWZ PZP-225_04_2018.pdf

XLSZałącznik nr 1 formularz asortymentowo-cenowy.xls

DOCZałącznik nr 2 - formularz oferty.doc

PDFZałącznik nr 3 - projekt umowy.pdf

DOCzałącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenie o spełnieniu warunków .doc

DOCzałącznik nr 5 do SIWZ- wykaz dostaw.doc

DOCzałącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie -grupa kapitałowa.doc

07.03.2018 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku" oznaczonego PZP-225/03/2018

19.03.2018: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

13.03.2018:Pytania i odpowiedzi dot. postępowań przetargowych

PDFOgłoszenie nr 527989.pdf

PDFSIWZ PZP-225_03_2018.pdf

XLSZałącznik nr 1a - Pakiet 1.xls, XLSZałącznik nr 1b - Pakiet 2.xls, XLSZałącznik nr 1c - Pakiet 3.xls, XLSZałącznik nr 1d - Pakiet 4.xls, XLSZałącznik nr 1e - Pakiet 5.xls, XLSZałącznik nr 1 f - Pakiet 6.xls, XLSZałącznik nr 1g - Pakiet 7.xls, XLSZałącznik nr 1h - Pakiet 8 .xls

DOCzałącznik nr 2 do SIWZ- oferta.doc

PDFzałącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy.pdf

DOCzałącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenie o spełnieniu warunków .doc

DOCzałącznik nr 5 do SIWZ- wykaz dostaw.doc

DOCzałącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie -grupa kapitałowa.doc

DOCzałącznik nr 7 do SIWZ- dopuszczenie do obrotu.doc

 

05.03.2018 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Usługę transportu uczestników projektu „Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z gminy Korfantów oraz okolic współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020" oznaczonego PZP-225/02/2018

16.03.2018: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

12.03.2018: zmiana ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/7cf98f2a-e2fa-40c4-bbf8-7833d2d14f4b

                  zmiana SIWZ: PDFZmiana treści SIWZ na usługę transportu uczestników projektu.pdf

W związku ze zmianą ogłoszenia i treści SIWZ przedłuża się termin składania ofert do dnia 16.03.2018 r. do godz. 10.00

PDFOgłoszenie nr 526596.pdf

PDFSIWZ PZP-225_02_2018.pdf

DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc

PDFzałącznik nr 2 wzór umowy .pdf

DOCZałącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków .doc

DOCZałącznik nr 4 - wykaz.doc

07.02.2018 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku" oznaczonego PZP-225/01/2018

19.02.2018: PDFInformacja z otwarcia ofert PZP-225_01_2018.pdf

13.02.2018, odpowiedzi na pytania: PDFOdpowiedzi na pytania PZP-225_01_2018.pdf

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 16.02.2018 r. do godz. 10:00.

PDFOgłoszenie nr 515428.pdf

PDFSIWZ PZP-225_01_2018.pdf

XLSZałacznik nr 1a Pakiet I.xls, XLSZałącznik nr 1b Pakiet II.xls, XLSZałącznik nr 1c Pakiet III.xls, XLSZałacznik nr 1d Pakiet IV.xls, XLSZałącznik nr 1e Pakiet V.xls, XLSZałącznik nr 1f Pakiet VI.xls, XLSZałącznik nr 1g Pakiet VII.xls, XLSZałącznik nr 1h Pakiet VIII.xls

DOCzałącznik nr 2 do SIWZ- oferta.doc

PDFzałącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy.pdf

DOCzałącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenie o spełnieniu warunków .doc

DOCzałącznik nr 5 do SIWZ- wykaz dostaw.doc

DOCzałącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie -grupa kapitałowa.doc

DOCzałącznik nr 7 do SIWZ- dopuszczenie do obrotu.doc

 

08.01.2018 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy implantów ortopedycznych, substytutów kostnych, płyt i śrub do chirurgii urazowej" oznaczonego PZP-225/17/2017

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Sekretariat w terminie do dnia 14.02.2018 r. do godz. 10:00.

PDFogłoszenie 2018-OJS004-004636-pl.pdf

ZIPPZP-225_17_2017.zip

22.01.2018

PDFOdpowiedzi na pytania 22_01_2018.pdf, zmieniony załącznik nr 1b: XLSPakiet II- załącznik 1b.xls

09.02.20018: PDFsprostowanie SIWZ 09_02_2018.pdf

15.02.2018: PDFInformacja z otwarcia ofert PZP-225-17-2017.pdf

Wersja XML